top of page

Чи мають передчасно народжені діти дефіцит когнітивних функцій у майбутньому?

Оновлено: 9 жовт. 2023 р.

Чи мають передчасно народжені діти дефіцит когнітивних функцій у майбутньому?


Цікаве популяційне когортне дослідження братів і сестер провели данські вчені.У загальнонаціональному когортному дослідженні повної популяції Данії досліджували зв'язок між гестаційним віком при народженні та когнітивними результатами в підлітковому віці.


Мозок плода зазнає значного розвитку протягом третього триместру вагітності, з п’ятикратним збільшенням об’єму мієлінової білої речовини за останні п’ять тижнів вагітності.Вважається, що передчасні та ранні пологи негативно впливають на подальшу роботу мозку, при цьому більшість обсерваційних когортних досліджень виявили гірші віддалені когнітивні результати у немовлят. Ці висновки підтверджуються дослідженням магнітно-резонансної томографії головного мозку 3079 дітей у віці 10 років, яке виявило зменшення об’єму мозку, пов’язане зі зменшенням терміну вагітності при народженні.


Учасниками дослідження стали 1,2 мільйона дітей, які народилися в період з 1 січня 1986 року по 31 грудня 2003 року, з яких 792 724 мали одного або більше рідних братів і сестер, народжених у той самий період.


Методи


З 1968 року Данська система реєстрації актів цивільного стану надає жителям Данії обов’язковий унікальний ідентифікаційний номер, що забезпечує детермінований зв’язок між батьками та дітьми та дає можливість зв’язку між братами та сестрами.


Інформація про гестаційний вік при народженні (у тижнях) майже всіх дітей, народжених у Данії, реєструється в Медичному реєстрі народжень з 1978 року на додаток до інших характеристик пологів, таких як вага при народженні. Інформація про вади розвитку зареєстрована в Датському національному реєстрі пацієнтів, який має високу прогностичну цінність і повноту.


Освітні реєстри Статистичного управління Данії містять майже повну інформацію про рівень шкільної освіти, на додаток до інформації про всі шкільні оцінки, отримані під час письмових та усних іспитів наприкінці обов’язкового шкільного навчання (дев’ятий клас, вік 15-16 років) у Данії, починаючи з 2001/2002 навчальний рік.


Результати інтелектуальних тестів під час призову на військову службу в Данії зареєстровані в Міністерстві оборони Данії та були повністю оцифровані з 2006 року. Тест на інтелект для призову на військову службу є обов’язковим для всіх чоловіків з датським громадянством у віці 18 років, і люди звільняються лише за особливих медичних причин.


Статистичний аналіз


Використовувалися багатофакторні моделі лінійної регресії для оцінки скоригованих середніх різниць у z-балах для кожного з трьох когнітивних результатів відповідно до гестаційного віку. Окрім гестаційного віку, моделі включали як коваріати коригування: стать, відносну вагу при народженні, вади розвитку, вік батьків на момент народження дитини, рівень освіти батьків та кількість старших братів і сестер.Для аналізу інтелекту обмежили когорту повнорідними братами (тобто ті самі мати та батько). У додатковому аналізі ми також досліджували вплив гестаційного віку при диференціації післяношених пологів на окремі категорії.


Основні результати: оцінки з письмової мови (данська) та математики у старших класах обов’язкової школи (дев’ятий клас, вік 15‒16 років) на додаток до результатів тесту інтелекту під час призову на військову службу (переважно у віці 18 років для підкогорти підлітків чоловічої статі). Шкільні оцінки були стандартизовані як Х балів відповідно до року іспиту, а результати тесту на інтелект були стандартизовані як Х балів відповідно до року народження. Серед 792 724 братів і сестер 44 322 (5,6 %) народилися до 37+0 тижнів вагітності. Після врахування множинних спотворюючих факторів (стать, вага при народженні, вади розвитку, вік батьків при народженні, рівень освіти батьків і кількість старших братів і сестер), визначено, що лише діти, народжені у терміні < 34 гестаційних тижнів, показали знижені середні оцінки з письмової мови, порівняно з дітьми, народженими на 40 гестаційному тижні.


Автори дійшли висновку - когнітивні результати в підлітковому віці не відрізнялися між тими, хто народився на 34‒39 тижні гестації, і тими, хто народився на 40 тижні гестації. Тоді як у тих, хто народився на терміні гестації < 34 тижні, спостерігався значний дефіцит у багатьох когнітивних функціях.


Тому наша задача як акушер-гінекологів в тому, щоб раціонально супроводжувати вагітності, особливо багатоплідні, та досягати при народженні гестаційного віку мінімум 34-35 тижнів. Навіть додатковий тиждень в лоні матері є важливими для майбутнього розвитку дитини.


Джерело: BMJ 2023;380:e072779
Останні пости

Дивитися всі

Comments


bottom of page