top of page
photo_2023-12-06_17-31-46.jpg

Кесарів розтин

Кесарів розтин – це хірургічна операція, під час якої лікар акушер-гінеколог вилучає дитину через розріз черевної стінки та матки. Частіше обидва розрізи є поперечними. 

Треба чітко розуміти, що після оперативних пологів збільшуються шанси повторного кесарева розтину!

Можливо перебування в стаціонарі буде довшим, ніж при  вагінальних пологах. В середньому виписка відбувається на 4-у добу.

Важливим є питання  планування сім’ї :

1.    Повторна вагітність, яка виникає протягом 2-х років після попереднього кесарева розтину супроводжується підвищеним ризиком:

•    передлежання плаценти - у 1,5 рази за наявності одного кесарева розтину в анамнезі. Вдвічі за наявності двох кесаревих розинів в анамнезі


•    відшарування плаценти у 1,3 рази у порівнянні з повторною вагітністю після попередніх вагінальних пологів


•    підвищений ризик розриву матки при спробі вагінальних пологів після кесарева розтину. В подібних випадках рішення приймається індивідульно, в залежності від спроможності шва

Найвищий ризик виникнення цих ускладнень спостерігається у разі настання вагітності протягом першого року після кесаревого розтину !

2. Повторна вагітність протягом 2-х років після попереднього кесарева розтину не є показанням до переривання вагітності.

3. Методи контрацепції для жінок, які перенесли кесарів розтин, не відрізняються від контрацепції, що рекомендується жінкам в післяпологовому періоді. Внутрішньоматковий контрацептив можна застосовувати після кесарева розтину.

В разі бажання жінки провести добровільну хірургічну стерилізацію під час кесарева розтину, додаткове консультування та отримання поінформованої згоди на розширення оперативного втручання є обов’язковим.

Показання до планового (елективного) кесаревого розтину

1

Передлежання плаценти (за даними УЗД у терміні 36+тиж. нижній край плаценти розташований на < 2см від внутрішнього вічка). 

2

Тазове передлежання плода (після невдалої спроби зовнішнього повороту плода у 36 тижнів; за наявності протипоказань до зовнішнього повороту за наполяганням вагітної). 

3

Поперечне положення плода 

4

Тазове передлежання або неправильне положення першого плода за багатоплідної вагітності 

5

Моноамніотична двійня 

6

Синдром затримки росту одного з плодів за багатоплідної вагітності. 

7

Рубець на матці за наявності протипоказань до вагінальних пологів - попередній корпоральний кесарів розтин, T- або J-подібний розріз матки за попередньої операції, розрив матки в анамнезі, понад один кесарів розтин в анамнезі, стан після гінекологічних втручань з проникненням у порожнину матки, відмова жінки від спроби вагінальних пологів

8

Первинний генітальний герпес менше ніж 6 тижнів до пологів 

9

Екстрагенітальні захворювання та синдроми: 
- система кровообігу: висока легенева гіпертензія, тяжкий аортальний стеноз, прийом вагітною оральних антикоагулянтів (антагоністів вітаміну К), інфаркт міокарда за даної вагітності, тяжка серцева недостатність (функціональний клас ІІІ або ІV за NYHA) 
- дихальна система: захворювання легень, що обумовлюють загрозу пневмотораксу, легенева кровотеча, що мала місце менш ніж за 4 тижні до розродження
-  нервова система; внутрішньомозкові пухлини, гіпертензивно-лікворний синдром, аневризми церебральних судин, артеріо-венозні мальформації, стан після геморагічного інсульту 
- орган зору: геморагічна форма ретинопатії, перфоративна виразка рогівки, поранення очного яблука з проникненням, гострий приступ глаукоми
Будь-яка інша офтальмологічна патологія, окрім вищезазначеної, не є показанням до кесаревого розтину! 
- цукровий діабет: передбачувана маса плода > 4500 г;
-  гепатит С у поєднанні з ВІЛ-інфекцією; ВІЛ-інфекція: вірусне навантаження > 50 копій/мкл. 

10

Пухлини або кісткові деформації малого тазу, що перешкоджають народженню дитини 

11

Рак шийки матки 

12

Розрив промежини ІІІ ступеня в анамнезі, стан після пластичних операцій на промежині 

13

. Стан після хірургічного лікування сечостатевих або кишковостатевих нориць 

14

. Вади розвитку плода, що підлягають хірургічній корекції у ранньому неонатальному періоді: діафрагмальна кила, спінальні дизрафії, гастрошизис, тератоми (за рішенням перинатального консиліуму з залученням профільного хірурга)

15

Дострокове розродження після повторних гемотрансфузій при імунних конфліктах
Плановий кесарів розтин виконується після повних 39 тижнів вагітності. Оперативне втручання на більш ранньому терміні може збільшити ризик патології дихальних шляхів у новонародженого. У разі багатоплідної вагітності плановий елективний кесарів розтин виконується після 38 тижнів.
Ми обговорюємо з пацієнткою можливі види анестезії, щоб надати  можливість зробити свідомий вибір та поставити всі питання, які цікавлять.
Кесарів розтин за бажанням жінки при відсутності чітких показань не проводиться! Пройшли  часи, коли роділлі були налякані передчуттям болю та просили провести кесарів розтин в якості комфортних “панських” пологів. У сучасному акушерському світі на допомогу проти болю прийшла епідуральна анестезія.

Показання до ургентного кесаревого розтину 

1. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти до початку пологів або під час пологів за відсутності умов для швидкого розродження 

2. Кровотеча зі статевих шляхів нез'ясованої етіології у пізньому терміні вагітності чи під час пологів 

 3. Розрив матки загрозливий або що розпочався 

4. Дистрес плода за даними інструментальних методів дослідження у першому періоді пологів. 

5. Випадіння петель пуповини, що пульсують

 6. Обструктивні пологи (задній асинклітизм, неправильне положення плода після відходження навколоплідних вод, розгинальне передлежання або вставлення голівки, клінічно вузький таз). 

7. Порушення пологової діяльності, що не коригуються медикаментозно

Чинники, які сприяють зниженню частоти ургентного кесарева розтину 

•    Психологічна підтримка жінки під час пологів.
•    Індукція пологової діяльності при досягненні терміну 41 тиждень вагітності. 
•    Використання партограми для моніторингу прогресу пологів. 
•    Прийняття рішення щодо кесарева розтину консиліумом лікарів

“Хірурги – безаперечна еліта медицини.Володарі демонічних рук, від яких залежить життя.”


Януш Вишневський “Самотність в Мережі”

bottom of page