top of page
Ручка на купі документів

ДМИТРО МІТЮРЄВ, ДИСЕРТАЦІЯ

Оптимізація тактики інтенсивної терапії при масивних післяпологових кровотечах

Список опублікованих праць за темою дисертації:

Лоскутов О.А., Мітюрєв Д.С., Жежер А.А. Прогностична роль гемодинамічних
параметрів, які використовуються для оцінки реакції системного кровообігу на втрату ОЦК у
породіль // Медицина невідкладних станів. 2020. Том 16, № 3. С. 44-49.

Мітюрєв Д.С. Виявлення прогностичних маркерів при клінічному прийнятті рішень
щодо проведення масивних гемотрансфузій у породіль з крововтратою // Медицина
невідкладних станів. 2021. Том 17, № 2. С. 49-54.

Мітюрєв Д.С., Кошова І.М., Місюра А.Г., Жежер А.О., Лоскутов О.А. Рівень
сироваткового лактату крові, як прогностичного маркеру ускладнень у породіль з
післяопераційною крововтратою // Буковинський медичний вісник. 2019. Т.23, №3 (91).
С. 58-63.

Мітюрєв Д.С., Кошова І.М, Лоскутов О.А. Проведення кесаревого розтину у
пацієнтки з патологією системи згортання крові // Медицина невідкладних станів. 2019.
№4 (99). С. 140-144.

Мітюрєв Д.С., Лоскутов О.А., Жежер А.А. Стан системного транспорту кисню в
залежності від показників гематокриту та гемоглобіну в умовах крововтрати у породіль //
Медицина невідкладних станів. – 2022. – Том 18, №2, – С. 66-72.

Dziuba D.О., Loskutov O.A., Khavryuchenko O., Mityurev D. Postpartum hemorrhage:
minimum allowable hemoglobin level // EUREKA: Health Sciences. – 2022. – №4. – Р. 3-17.

Mityurev D.S. Renal dysfunction in patients with postpartum hemorrhage//
Український журнал медицини,біології та спорту.-2022.- №5.-P37-38.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

D. Dziuba, O. Loskutov, D. Mityurev. Postpartum haemorrhage: minimum allowable
haemoglobin level // European Journal of Anaesthesiology. ̶ 2022. ̶ Vol.39. e-Supplement 60. ̶ Р.88

bottom of page